تبلیغات
ازشیر کوسه تا دندون فیل اینجا هست بیا تو بیخیال بخند - نیاز های ما
 
درباره وبلاگ
صفحات جانبی
نظرسنجی
شما این وبلاگ را در چه سطحی قرار می دهید ؟

جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ازشیر کوسه تا دندون فیل اینجا هست بیا تو بیخیال بخند
—            نیاز های ما:
1.نیاز های مادی
2.نیاز های غیر مادی
انسان برای ادامه ی زندگی خود نیاز های متفاوتی
دارد.اوبرای برطرف كردن این نیازها به كمك ویاری انسان های دیگر نیازمند است.
1)نیازهای مادی:نیازانسان به غذا.پوشاك.مسكن و...دراین دسته نیازها قرار می گیرد. نیاز های ما:
1.نیاز های مادی
2.نیاز های غیر مادی
انسان برای ادامه ی زندگی خود نیاز های متفاوتی
دارد.اوبرای برطرف كردن این نیازها به كمك ویاری انسان های دیگر نیازمند است.
1)نیازهای مادی:نیازانسان به غذا.پوشاك.مسكن و...دراین دسته نیازها قرار می گیرد.
2)نیازهای غیرمادی:
نیازبه روابط دوستانه.همكاری بادیگران.شركت دركارهای هنری و...ازاین دسته نیازهای ماست.
ماانسان هااگرچه توانایی های بی شماری داریم امابرای رفع همه ی نیازهای خودبه یاری دیگران
محتاجیم واگردیگران نباشند.به مشكلاتی دچار
خواهیم شد.بدون وجوددیگران دربعضی موارد.ادامه ی زندگی غیرممكن می شود.
1:به نیاز های مادی نیاز های..........نیز می گویند؟
الف)روحی     ب)روانی     ج)جسمی     د)معنوی
2:كدام یك ازنیازهای زیرجزءنیازهای اساسی انسان نمی باشد؟ الف)خوراك   ب)پوشاك   ج)تفریح   د)مسكن
3:كدام یك ازمواردزیرتامین كننده ی نیازغیرمادی مااست؟
الف)غذا      ب)كمال      ج)لباس      د)مسكن    
         1.ما نیازهای خود رااز منابع طبیعی بدست می اوریم.
           ص(   )            غ(   )
2.ما انسان ها بدون رفع نیازهای اساسی نیز قادربه ادامه ی زندگی هستیم.         ص(   )            غ(   )
3. انسان برای ادامه ی حیات وزندگی خود به دیگران نیازمند می باشد.             ص(   )            غ(   )
1.نیازبه......... و......... و.......... ازمهمترین نیاز های ما هستند.
2.احساس مفید بودن یك نیاز......... است.
3.ما برای رفع نیازهای جسمی(مادی) خود به......... نیازمندیم.
1.نیازهای انسان به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.

2.نیازهای مادی و غیر مادی را تعریف كنید.

3.چرا انسان ها به محیط پیرامون خود نیازمندند؟

4.آیا برای رفع نیازهای جسمی یا مادی به تنهایی می توان عمل كرد؟ چرا؟

5.ما از منابع طبیعی اطراف خود چه استفاده هایی می كنیم؟6.چهار
 نمونه از نیازهای غیر مادی را نام ببرید.

7.كدام یك از نیازهای زیر مادی و كدام یك غیر مادی است؟
الف) احساس مفید بودن
ب) پوشاك
ج) نیاز به رابطه دوستانه

د) نیاز به شناخت خدا
کتاب کار

—            درس 4:چرا باید در خانواده همکاری داشته باشیم؟

—            خلاصه و نکته هایی از درس:

—            *همکاری:در هر گروهی نقش های مختلفی وجود دارد که اعضای ان گروه با عمل کردن به این نقش ها وظیفه ی خود را انجام می دهند و در اصل می توان گفت به یک دیگر کمک می نمایند و یا همکاری لازم را با هم دارند.

—            *به جای واژه ی همکاری از کلمه هایی مثل تعاون/همیاری/مساعدت/کمک کردن و ....می توان استفاده کرد.

—            *عمل کردن به نقش عبارت است از انجام دادن وظایفی که سایر اعضای خانواده از ما به عضوی از خانواده انتظار دارند.

—            *هر چه در انجام نقش های خود بیشتر تلاش کنیم خانوادهای صمیمی تر روابطی دوستانه تر و در نتیجه زندگی بهتری خواهیم داشت.

—            *اگر اعضای یک خانواده با هم همکاری نکنند بیشتر کار های منزل بر دوش یک نفر (مادر)می افتد و باید زحمت زیادی بکشد و چنین فردی زود از پا درامده نا توان می شود و بی نظمی در خانواده بوجود می اید.

—            سوال های چهار گزینه ای

—            الف)پاسخ درست را با علامت >< مشخص کنید.

—            1-به جای وازه ی همکاری از کدام یک از لغات زیر می توان استفاده نمود ؟

—            الف)هم فکری ب) تعاون ج) رهبری د) دل سوزی در کار

—            2-در چه صورتی ممکن است همه ی کارهای منزل یا بخش عمده ای از ان ها بر عهده ی یک نفر قرار گیرد؟

—            الف) نبودن مشورت بین اعضا ب) نبودن همکاری بین اعضا

—            ج) نبودن احساس مسئولیت بین اعضا د) نبودن از خود گذشتگی بین اعضا

—            سوال های درست و نادرست

—            ب)جمله های درست یا نا درست را با علامت >< مشخص کنید.

—            1-در خانواده ای که همه ی کارها بر دوش مادر است روابطی صمیمانه و دوستانه حاکم است.     د ()      ن ()

—            2-ما با عمل کردن به نقش ها وظیفه ی خود را به عنوان عضوی از خانواده انجام می دهیم و با سایر اعضای خانواده همکاری داریم.        د()         ن()

—            سوال های کامل کردنی

—            ج)جاهای خالی را با کلمه های مناسب پرکنید.

—            1-هر چه در انجام نقش های خود بیشتر تلاش کنیم خانواده ای ..........و روابطی...........ودر نتیجه زندگی بهتری خواهیم داشت.

—            2-انجام دادن بعضی از کارها بدون..............یکدیگر امکان پذیر نیست.

—            سوال های بلند پاسخ

—            د)به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

—            1-همکاری یعنی چه؟

—            2-چرا ما در انجام کارها باید همکاری کنیم؟

—            3-با یک مثال همکاری را توضیح دهید.

—            4-اگر اعضای یک خانواده با هم همکاری نکنند با چه مشکلاتی روبه رو می شوند؟

—            5-عمل کردن به نقش یعنی چه و چه تاثیری بر روابط اعضای خانواده دارد؟

—            6-به جای واژه ی همکاری از چه کلمه های دیگری می توان استفاده کرد؟